joomplu:132Αφαία Αφροδίτη: Ο Παυσανίας αναφέρεται σε κάποιο Ιερό της Αφροδίτης στα Αττικά (1,37,7) του, κάτι που είδαμε ήδη και σε προηγούμενο άρθρο βεβαίως. Μετὰ δὲ τοῦτο Ἀφροδίτης ναός ἐστι καὶ πρὸ αὐτοῦ τεῖχος ἀργῶν λίθων θέας ἄξιον (μτφ: μετά από αυτό -Ναός του Απόλλωνος στο Ποικίλο Όρος- υπάρχει ναός της Αφροδίτης και μπροστά σ' αυτόν τείχος από απελέκητους λίθους, που αξίζει να δει κανείς). Όχι μόνο η θέση λοιπόν, μα και η έστω και μικρή περιγραφή του χώρου, μας δίνουν ξεκάθαρο στίγμα πως οι πληροφορίες αυτές αφορούν το Ιερό της Αφαίας Αφροδίτης.

Φίλα: Η Φίλα υπήρξε σύζυγος του Δημητρίου του Πολιορκητή και σχετίζεται με την περιοχή της Αφαίας. Ο Αθήναιος ο Ναυκρατίτης αναφέρεται στο λεγόμενο Φιλαίον μέσα από τους Δειπνοσοφιστές (Ζ' 66), μνημείο το οποίο και ανεγέρθηκε προς τιμήν της. Είναι αξιοσημείωτο πως το τοποθετεί κάπου στην αρχαία Θρία, περιοχή που έχει δώσει το όνομα της στο σημερινό Θριάσιο της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου. Βεβαίως τότε, η Θρία μπορεί όχι μόνο να περιελάμβανε, αλλά και να εκτεινόταν πέρα ακόμη και από τους αρχαίους Ρειτούς (σημερινή λίμνη Κουμουνδούρου).

Των δε Δημητρίου του βασιλέως κολάκων οι περί Αδείμαντον τον Λαμψακηνόν νεών κατασκευασάμενοι, και αγάλματα ιδρυσάμενοι Θριήσιν, ωνόμασαν Φίλας Αφροδίτης, και τον τόπον Φιλαίον εκάλεσαν από της Δημητρίου μητρός Φίλας (μτφ: Από τους κόλακες του βασιλιά Δημητρίου όσοι ήταν γύρω από τον Αδείμαντο από τη Λάμψακο έχτισαν ναό και έστησαν αγάλματα στη Θρία και τα ονόμασαν με το όνομα της Φίλας Αφροδίτης και αποκάλεσαν τον τόπο Φιλαίο από το όνομα της γυναίκας του Δημητρίου Φίλας).

Πυθονίκη: Από την άλλη έχουμε και την Πυθιονίκη, τάφος της οποίας αναφέρεται πως βρισκόταν επίσης στην περιοχή. Πρόκειται για περίφημη εταίρα, η οποία κατοικούσε στην Αθήνα και την Κόρινθο, ως ερωμένη του Μακεδόνα Άρπαλου του Μαχάτα όμως, πολύ σύντομα θα ζήσει με βασιλικές τιμές στη Βαβυλώνα. Εκεί θα πεθάνει, ο εραστής της όμως λέγεται πως την τίμησε με ιδιαίτερες ή και κάπως υπερβολικές τιμές. Οι πιο αξιοσημείωτες πηγές που συναντάμε για τη θέση του ταφικού της μνημείου είναι δύο, του Παυσανία και του Δικαίαρχου, με την τελευταία να διασώζεται χάρη στον Αθήναιο τον Ναυκρατίτη.

Ο Παυσανίας λέγει εις τα Αττικά (1,37,5) συγκεκριμένα, μνημάτων δὲ ἃ μάλιστα ἐς μέγεθος καὶ κόσμον ἥκει, τὸ μὲν ἀνδρός ἐστι Ῥοδίου μετοικήσαντος ἐς Ἀθήνας, τὸ δὲ Ἅρπαλος Μακεδὼν ἐποίησεν, ὃς Ἀλέξανδρον ἀποδρὰς ἐκ τῆς Ἀσίας διέβη ναυσὶν ἐς τὴν Εὐρώπην, ἀφικόμενος δὲ παρ᾽ Ἀθηναίους ὑπ᾽ αὐτῶν συνελήφθη, διαφθείρας δὲ χρήμασιν ἄλλους τε καὶ τοὺς Ἀλεξάνδρου φίλους ἀπέδρα, πρότερον δὲ ἔτι Πυθονίκην ἔγημε, γένος μὲν οὐκ οἶδα ὁπόθεν, ἑταιροῦσαν δὲ ἔν τε Ἀθήναις καὶ ἐν Κορίνθῳ• ταύτης ἐς τοσοῦτον ἔρωτος προῆλθεν ὡς καὶ μνῆμα ἀποθανούσης ποιῆσαι πάντων ὁπόσα Ἕλλησίν ἐστιν ἀρχαῖα θέας μάλιστα ἄξιον (μτφ: από τα μνημεία που διακρίνονται για το μέγεθος και τον διάκοσμο, το ένα ανήκει σε κάποιο Ρόδιο μέτοικο στην Αθήνα και το άλλο κατασκεύασε ο Μακεδόνας Άρπαλος, που λιποτάκτησε απ' τον Αλέξανδρο στην Ασία και ήρθε με πλοίο στην Ευρώπη. Όταν όμως έφτασε στην Αθήνα, τον συνέλαβαν, αλλά δωροδόκησε πολλούς άλλους και φίλους του Αλεξάνδρου και δραπέτευσε ξανά. Παλαιότερα είχε παντρευτεί την Πυθονίκη, για την καταγωγή της οποίας τίποτα δεν γνωρίζω- έμαθα όμως πως ήταν εταίρα στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Την ερωτεύτηκε μάλιστα τόσο, ώστε όταν πέθανε της έχτισε το πιο λαμπρό μνημείο απ' όσα είχαν οι Έλληνες ιδιαίτερα αξιοθέατο), πληροφορίες που δεν δείχνουν μεν κάποιο ακριβές σημείο, είναι όμως όπως θα διαπιστωθεί δε, σημαντικές για τη θέση στην οποία και εικάζεται πως υπήρχε.

Από την άλλη, ο Αθήναιος αναφέρεται στον τάφο της Πυθιονίκης εις τους Δειπνοσοφιστές (ΙΓ' 67), μέσω του μη σωζόμενου έργου του Δικαίαρχου "Η εις Τροφωνίου κατάβασις", λέγοντας: ταὐτὸ δὲ πάθοι τις ἂν ἐπὶ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἀφικνούμενος κατὰ τὴν ἀπ᾽ Ἐλευσῖνος τὴν ἱερὰν ὁδὸν καλουμένην. καὶ γὰρ ἐνταῦθα καταστὰς οὗ ἂν φανῇ τὸ πρῶτον ὁ τῆς ' Ἀθηνᾶς ἀφορώμενος νεὼς καὶ τὸ πόλισμα, ὄψεται παρὰ τὴν ὁδὸν αὐτὴν ᾠκοδομημένον μνῆμα οἷον οὐχ ἕτερον οὐδὲ σύνεγγυς οὐδέν ἐστι τῷ μεγέθει (μτφ: το ίδιο θα μπορούσε να πάθει κάποιος, όταν φτάνει στην πόλη των Αθηναίων από την Ελευσίνα από τη λεγόμενη Ιερά οδό. Διότι, αν σταματήσει εκεί απ΄όπου για πρώτη φορά θα φανεί από μακριά ο ναός της Αθηνάς και η ακρόπολη, θα δει δίπλα σ' αυτό το δρόμο χτισμένο ένα μνημείο τέτοιο που ως προς το μέγεθος δεν το πλησιάζει κανένα άλλο).

Για το Immenseblue.gr, με απέραντους μπλε χαιρετισμούς, Ωρίωνας!

Αν σου αρέσουν τα κείμενα μου, μην ξεχάσεις να πατήσεις ένα like. ;-D Αν πάλι θες να μείνεις σε επαφή μαζί μου, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις Εγγραφή, να με βρεις στο Facebook, το Youtube, το Twitter ή και το Google+.

Αν θες να χρησιμοποιήσεις κάποιο άρθρο μου, μπορείς να το κάνεις, θυμήσου όμως να με αναφέρεις... Είναι μια ηθική ανταμοιβή! Α! Ξέχασα να σου πω πως εδώ, θα βρεις πληροφορίες για μένα αλλά και πως μπορείς να βοηθήσεις το Immenseblue.gr. Σε ευχαριστώ! Τα λέμε! :-)