joomplu:22Δεν θα σας κρύψω πως αρχικά, μου άρεσε η ιδέα των ανοιχτών καταστημάτων τις Κυριακές. Άλλωστε, πολλοί άνθρωποι εργάζονται τις υπόλοιπες μέρες, ώστε το όποιο άνοιγμα των καταστημάτων, να τους δίνει ευκαιρία για να ψωνίσουν. Η Κυριακάτικη αργία καθιερώνεται επίσημα το 1910, πολύ νωρίτερα όμως, ισχύει έστω και άτυπα. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Πρέπει καί ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νά χαιρώμεθα πάντοτε, μά περισσότερον τήν Κυριακήν, ὁπού εἶνε ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας.  Διότι Κυριακήν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.  Κυριακήν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νά ἀναστήση ὅλον τόν κόσμον. Πρέπει καί ἡμεῖς νά ἐργαζώμεθα τάς ἕξ ἡμέρας διά ταῦτα τά μάταια, γήϊνα καί ψεύτικα πράγματα, καί τήν Κυριακήν νά πηγαίνωμεν εἰς τήν ἐκκλησίαν καί νά στοχαζώμεθα τάς ἁμαρτίας μας, τόν θάνατον, τήν κόλασιν, τόν παράδεισον, τήν ψυχήν μας ὁπού εἶνε τιμιωτέρα ἀπό ὅλον τόν κόσμον, καί ὄχι νά πολυτρώγωμεν, νά πολυπίνωμεν καί νά κάμνωμεν ἁμαρτίας...

Πολλοί ιερείς συμβουλεύουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν μεν, ώστε να μην χαλάσουν τη νομοθεσία, το όποιο Κυριακάτικο έσοδο όμως, θα ήταν καλό να δοθεί στη φιλανθρωπία. Ορθότατο! Με τους αγοραστές τι γίνεται όμως; Διότι εκείνοι δεν είναι που κινούν το γρανάζι της Κυριακάτικης εργασίας; Πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι, ένας νόμος περί λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, αλλοιώνει και τον ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό. Οι άνθρωποι άλλωστε, δεν είναι σκλάβοι των χρημάτων, ώστε να μην μπορούν να αναπαύονται την Κυριακή. Με τα λίγα και με τα πολλά, τα ψώνια μου τα έκανα το Σάββατο, σεβόμενος τον πολιτισμό και τη θρησκεία μου, τομείς που γίνεται προσπάθεια να εκφυλιστούν.

Κόντρα στις προσπάθειες της αλλοίωσης, ας εναντιωθούμε έστω και σιωπηλά, σε αυτό το έκτρωμα που έχει ψηφιστεί. Διότι στην αρχή, το "άνοιγμα" μυρίζει ελευθερία, έρχεται η ώρα που τα χέρια και τα πόδια μας δένονται σφιχτά, με την "ελευθερία" να είναι ποτισμένη από το αίμα και την αμαρτία! Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται το εξής άλλωστε: Καί συνετέλεσεν ὁ Θεός ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἕκτῃ τά ἔργα αὐτοῦ, ἅ ἐποίησε, καί κατέπασε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπό πάντων τῶν ἔργων, ὧν ἐποίησε. Καί εὐλόγησεν ὁ Θεός τήν ἡμέραν τήν ἑβδόμην καί ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπό πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἄρξατο ὁ Θεός ποιῆσαι... Και για να μιλάμε με ακρίβεια, η αργία της Κυριακής ισχύει από τον 4ο μ.Χ. αιώνα, όταν θεσπίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο στο Βυζάντιο, σε "αντικατάσταση" της αργίας του Σαββάτου των εβραίων, μιας και η τελευταία θυμίζει την κάθοδο του Ιησού στον Άδη, ενώ η πρώτη θυμίζει την Ανάσταση!

Για το Immenseblue.gr, με απέραντους μπλε χαιρετισμούς, Ωρίωνας!

Αν σου αρέσουν τα κείμενα μου, μην ξεχάσεις να πατήσεις ένα like. ;-D Αν πάλι θες να μείνεις σε επαφή μαζί μου, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις Εγγραφή, να με βρεις στο Facebook, το Youtube, το Twitter ή και το Google+.

Αν θες να χρησιμοποιήσεις κάποιο άρθρο μου, μπορείς να το κάνεις, θυμήσου όμως να με αναφέρεις... Είναι μια ηθική ανταμοιβή! Α! Ξέχασα να σου πω πως εδώ, θα βρεις πληροφορίες για μένα αλλά και πως μπορείς να βοηθήσεις το Immenseblue.gr. Σε ευχαριστώ! Τα λέμε! :-)